Iskolánkról

Iskolánk Székesfehérvár egyik legszebb zöldövezetében, az észak-keleti városrész, Ráchegy hangulatos családi házai és a Köfém lakótelep által határolt területen található. Több mint hat évtizedes múltjával fogalommá vált, Zentaisnak lenni büszkeség, akár diákként, akár tanárként.

Az ősfás, parkos udvarunkban ugráló mókusok, a tiszta levegő, a hatalmas tér egyedivé teszi iskolánkat. Lelkes pedagógusaink kitartásának köszönhetően Természetvédelmi területet is sikerült itt kialakítani, amely botanikai ritkasággal rendelkezik. Nem véletlen, hogy iskolánk egyik jelképe a védett Téltemető, mely sárga szőnyegként mutatja minden évben a tavasz közeledtét. Vigyázunk is rá!

Intézményünk a közakarat iskolájaként született a ciszterci rend nyári rezidenciája helyén. A II. világháború pusztításai után a valamikor nemes fákkal, szőlőkkel beültetett angolpark területén az oktatásért elhivatott, lelkes pedagógusok, valamint a hozzájuk csatlakozó, környéken lakók kétkezi munkájával, társadalmi munkát végző mesteremberek segítségével indulhatott a tanítás 1955 őszén.

A 2 tanteremből és a szerény igazgatói lakásból álló épületet hamarosan bővíteni, fejleszteni kellett. Az újabb összenyitható tantermek egyéb, városi rendezvények helyszínéül is szolgáltak. Az egyre bővülő gyermeklétszám miatt a szomszédos épületeket bevonva két műszakban tanítottak elődeink. 1979-től már 12 tanteremben, könyvtárban, tornateremben, fizika-kémia előadókban folyt a nevelőmunka.        

1982-ben a tanulóifjúság magas létszáma új módszerek bevezetését hozta a hatékonyabb pedagógiai munka érdekében. A 40-es létszámú osztályokban matematika és magyar tantárgyakból csoportbontásban történt a tanítás.

Az épületet körülvevő kellemes park, a megújuló játszótér, sportpálya a délutáni szabadfoglalkozások kedvelt helyszínei lettek.

1990-es évek elejétől a számítógépes rendszer folyamatos korszerűsítése lehetővé tette, hogy iskolánkban már 4. évfolyamban elindulhatott az informatika tantárgy oktatása. A kialakított nyelvi termekben 3. évfolyamtól tanulhatják diákjaink a német vagy az angol nyelvet.

1997 szeptemberétől, immár 23. éve a Csitáry Emil Művészeti Műhely kihelyezett tagozataként hangszeres oktatáson vehetnek részt tanulóink (zongora, szintetizátor, hegedű, gitár). A zenei nevelést segíti továbbá, hogy 1. osztálytól kezdődően már valamennyi osztályban furulyaoktatás is történik.

Alsós osztályokban heti rendszerességgel néptáncoktatás keretén belül hagyományainkkal, népi játékokkal, szerepjátékokkal ismerkedhetnek kisdiákjaink, a közösségi érzés erősítése mellett sok-sok élményt nyújtanak ezek a játékos alkalmak.

Az egyre bővülő sportkörök azt mutatják, hogy diákjaink szívesen mozognak, sportolnak.  Városi, megyei versenyeken túl országos helyezésekkel is dicsekedhetünk, kiválóak lettünk labdajátékokban, atlétikai számokban, egyéni és csapat megmérettetésekben egyaránt.

Iskolánk 2006–ban csatlakozott „A fenntarthatóságra oktatás 2005–2014” évtizedének Programjához. Olyan, mindennapi környezettudatos, korszerű környezeti neveléshez kötődő pályázatokat készítettünk, amelyekkel sorozatban 3 alkalommal nyertük el az Ökoiskola-címet, s így méltó lettünk az Örökös Ökoiskola címre is.

2009-ben a Pedagógus teljesítmény motivációs pályázaton „Jól megfelelt” minősítést kaptunk.

Iskolánk minőségértékeléssel összekapcsolt önfejlesztési projektbe kezdett és pályázatával 2010-ben kiérdemelte az „Elkötelezettség a kiválóságért” európai szintű minőségi díjat.

2012 decemberében tanintézményünk testvériskolai szerződést kötött a Zentai Stevan Sremac Általános Iskolával. A Határtalanul Program keretében immár két alkalommal sor kerülhetett a két iskola diákjainak személyes találkozójára is, 40-40 fehérvári diák látogatott el a Szerbiában található vajdasági Zentára.

Intézményünk 8 évfolyamos, általánosan képző intézményként működik 18 tanulócsoporttal – 2. és 6. évfolyamokon 3-3, többi évfolyam 2-2 párhuzamos osztállyal.

Jelenleg 482 fő kisdiák tanul intézményünkben. A 2020/21-es tanévet 39 fő pedagógussal és három NOKS-os kollégával kezdtük meg, 1-1 iskolatitkárral,  pedagógiai asszisztenssel és rendszergazdával. Oktató-nevelő munkánkat segíti 2 fő, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, akik sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulóinkat fejlesztik.

Az elmúlt hat és fél évtized alatt oktatási-nevelési feladataink között kiemelt figyelmet kapott értékeink, hagyományaink kialakítása és megőrzése. Az eltelt évek során sok minden változott körülöttünk, de napjainkig érvényes, hogy hivatásában elkötelezett, gondos pedagógusként neveljük a ránk bízott gyermekeket. Tesszük mindezt folyamatos szakmai megújulás mellett, elhivatottan, az oktatás magas színvonalának célját szem előtt tartva.

Gyermekközpontú szemlélettel törekszünk arra, hogy intézményünkben diák, tanár egyaránt jól érezze magát, mert kapcsolatuk egymás tiszteletén alapul, valamint érték legyen a tudás, érdemes legyen tanulni, fejlődni.

Büszkék vagyunk diákjainkra, akik biztos alapokkal nyernek felvételt középfokú intézményekbe, de egyben megérezzük a nyolc- illetve hatosztályos gimnáziumok elszívó hatását.

Magas színvonalú oktató-nevelő munkánkhoz igyekszünk méltó tárgyi feltételeket is kialakítani. Tornatermünk, osztálytermeink, szaktantermeink jól felszereltek, de eszközfrissítésük, modernizálásuk folyamatos figyelmet és leginkább anyagi támogatást igényel. Zentai Iskolánk megújításáért Alapítványunk lehetőségéhez képest sokat segít körülményeink javításában, tanulóink elismerésében, pedagógiai eszközeink megújulásában is. Alapítványunk anyagi támogatásával diákjaink elsőtől ötödik osztályig a közeli tanmedencében órarend szerint heti rendszerességgel járnak úszásoktatásra. A testnevelés óránkon kívüli mozgást segíti még – szintén alapítványi hozzájárulással a téli időszakban – a korcsolyaoktatás is.

Iskolánk arculata korunk igényeihez igazodva folyamatosan változik, innovatív módon mi is igyekszünk alkalmazkodni e pedagógiai kihívásokhoz. Mindezen elvárásokban azonban szakmai szuverenitásunkat, hagyományainkat, értékeinket megtartva arra törekszünk, hogy megőrizzük iskolánk jó hírnevét – valamennyiünk örömre.