Osztályozó vizsga

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei,
a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje
Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményeit a tanterv tartalmazza a továbbhaladás feltételei részben:
www.zentai.hu/dokumentumaink/helyi-tanterv


A tanulmányok alatti vizsgák időpontja:
– javító vizsga – minden tanévben augusztus 21-31 között
– különbözeti vizsga – az intézmény igazgatója által kitűzött időpontban
– osztályozó vizsgák: az intézmény igazgatója által kitűzött