Ökoiskola

fecskefeszek

2012. május

A fenntarthatóságra nevelés a környezeti nevelés jó gyakorlatain alapuló, nemzetközi és hazai szinten is izgalmas, a kihívásokhoz gyorsan alkalmazkodó pedagógiai terület. Leginkább előremutató gyakorlatát pedig az Ökoiskola Program, az egész intézményes fenntarthatóságra nevelést jelenti. Azaz az, amikor a pedagógiai tartalmi munka és az oktatási intézmény működtetése, mindennapi élete is a fenntarthatóság értékének hiteles képviseletén alapul. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Vidékfejlesztési Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatán iskolánk 2012. május 24-én elnyerte az Örökös Ökoiskola címet, melyet azok az intézmények kaphatnak, amelyek legalább három alkalommal elnyerték már az Ökoiskola címet

A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar Ökoiskola cím a iskolánk megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az intézményünket, és pozitív külső visszajelzést nyújt az intézmény munkájáról a fenntartónak..

A cím elnyerésével az Ökoiskolák Hálózatának tagja lettünk. Büszkék vagyunk e címünkre is!


2006. 06.19.

Ökoiskola címet kapott a székesfehérvári Zentai Úti Általános Iskola az Oktatási illetve a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumtól.

„Az Ökoiskola Cím azon iskolák munkájának legmagasabb szintű állami elismerése, melyek iskolafejlesztési, pedagógiai munkája kiemelkedően magas színvonalon képviseli a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiája értékeit…”

 „A Cím elnyerése érdekében az iskolának munkatervet kell összeállítania. A munkaterv összeállításában segítségül szolgál az Ökoiskolák Kritériumrendszere, mely közel kilencven, az iskolai élet teljességét felölelő kritériumot tartalmaz.

 Az iskolának nem kell az összes kritériumot egyszerre teljesítenie. Mindössze huszonöt olyan ismérv van, melynek teljesítését az iskolának a Cím elnyeréséhez három éven belül kötelezően vállalnia kell. Ezek a legkönnyebben teljesíthető, általában az iskolákban már teljesített kritériumok.

 A további vállalások szabadon választhatóak, teljesítésüket csak hosszú távú célként kell az iskolának elfogadnia ahhoz, hogy ökoiskolává válhasson.

 A három éven belül vállalt kritériumokhoz az iskolának az ökoiskola munkatervében határidőt, felelős személyt és dokumentációt kell megjelölnie. Az ökoiskola munkaterv teljesülésének ellenőrzése ezek segítségével történik, így biztosítható, hogy az Ökoiskola Cím valóban a fenntarthatóság pedagógiája, a környezeti nevelés terén élenjáró iskolák államilag garantált minőségjelzője legyen, melyért érdemes az iskoláknak erőfeszítéseket tennie, és amellyel az iskola kivívhatja mind a pedagógiai szakma, mind a fenntartó elismerését, támogatását…”