Pálya Orientációs Mérés – 8. évfolyam részére

Kedves Szülők!

Iskolánk 8. évfolyamos diákjainak 2022. szeptember 28-án és 29-én került megrendezésre a Pálya Orientációs Mérés.

„A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: tanév rendje) 12 § (10) bekezdése szerint az általános iskolai feladatellátásban résztvevő nevelési-oktatási intézmények a nyolcadik évfolyamos tanulóik számára 2022. szeptember 19. és 2022. október 10. között megszervezik a nemzeti köznevelésről szóló CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 80. § (1a) bekezdése alapján a tanulók pályaválasztását megalapozó kompetenciák vizsgálatát. Az országos pályaorientációs vizsgálat (a továbbiakban: vizsgálat (mérés)) megszervezése az Oktatási Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) által elkészített és az iskolák számára a www.oktatas.hu honlapon a vizsgálat (mérés) időszakának kezdetekor
elérhetővé váló digitális mérő és támogató eszközzel, valamint a Hivatal által kiadott alábbi eljárásrend alkalmazásával történik.

A vizsgálatról (mérésről) röviden: A vizsgálat (mérés) célja, hogy a tanévben minden nyolcadik évfolyamos tanuló visszajelzést kapjon a vizsgálat (mérés) során a kérdésekre adott válaszai alapján a hozzá leginkább illeszkedő középfokú iskolai továbbtanulási irányokról, valamint saját
érdeklődésének főbb területeiről – és a továbbtanulás szempontjából lényeges – néhány kompetenciájáról. A javasolt továbbtanulási irányok mellett a vizsgálat (mérés) visszajelzése sok esetben a kapcsolódó pályainformációk fellelhetőségének elérhetőségét, helyét is megadja a résztvevő tanuló számára. A vizsgálat (mérés) olyan, a nyolcadik évfolyamos tanuló anonimitását biztosító, tanácsadás jellegű vizsgálat (mérés), amely a középfokú továbbtanulási irányokra ágazati szinten fogalmaz meg pályaorientációs ajánlásokat.”